Prisijungimas
Esu užsiregistravęs HOSTEX Valdymo centre
El. pašto adresas
Slaptažodis
Pamiršau slaptažodį
Esu naujas klientas
Pastaba: Pildydami šią registracijos formą Jūs įsipareigojate pateikti teisingą Jus identifikuojančią informaciją.
Pateikus neteisingus duomenis pasiliekame teisę sustabdyti paslaugų teikimą.

Esame registruoti Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje, kaip teisėtas duomenų valdytojas P3319.
Asmuo Įmonė

ES numatyta, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. visos elektroninės paslaugos, teikiamos neapmokestinamajam asmeniui, yra apmokestinamos toje vietoje, kur paslaugas įsigyjantis asmuo yra įsisteigęs, turi nuolatinį adresą ar paprastai gyvena. Tai atitinka, apmokestinimo pagal naudojimosi paslauga vietą, principą.

Įmonė
Įmonės kodas
Neapmokestinamasis asmuo Ekonominės veiklos nevykdantis asmuo (tiek fizinis, tiek juridinis). Jei pirkėjas nenurodo savo PVM mokėtojo kodo, nepateikia kitokios informacijos apie savo vykdomą ekonominę veiklą (pvz., pažymos iš atitinkamos valstybės narės institucijos, kad jis yra registruotas kaip asmuo vykdantis veiklą) ir pardavėjas tokios informacijos neturi, tai toks pirkėjas yra laikomas neapmokestinamuoju asmeniu.
Apmokestinamasis asmuo Ekonominę veiklą vykdantis asmuo (tiek fizinis, tiek juridinis). Paslaugų įsigijimo prasme apmokestinamuoju asmeniu laikomas ir juridinis asmuo, nevykdantis ekonominės veiklos, bet turintis PVM mokėtojo kodą.
Įmonės/Asmens PVM mokėtojo kodas
Vardas
Pavardė
Asmens kodas
Tel. numeris+
El. pašto adresas
Adresas
Miestas
Pašto kodas
Šalis
Slaptažodis *
Dar kartą įveskite slaptažodį *
* Slaptažodis turi būti sudarytas iš 8-14 lot. raidžių, simbolių ir skaitmenų. Jame turi būti ir didžiųjų, ir mažųjų raidžių.
Sutartis
Atsisiųsti
Spausdinti
Su šios sutarties sąlygomis sutinku ir patvirtinu, kad pateikta identifikuojanti informacija yra teisinga