Apie „Hostex“ Pagalbos tarnyba

Svetainių talpinimo aptarnavimo sąlygos

1. Diegimas ir paslaugos paleidimas
Mes įsipareigojame suteikti erdvę tinklapio talpinimui, užsakymo metu nurodytų funkcijų veikimą, užtikrinti patalpinto tinklapio pasiekiamumą interneto ryšio kanalais.

2. Įranga

Mes įsipareigojame prižiūrėti ir užtikrinti aparatūrinės ir programinės įrangos, kurioje veikia tinklapis, veikimą, išskyrus nemokamas programas. Mes informuojame įrangos kūrėjus apie kliento aptiktas klaidas mūsų naudojamoje programinėje įrangoje, tačiau neįsipareigojame informuoti kliento apie klaidų sprendimo būseną.

3. Žinios apie Informacines technologijas

Mes nevykdome mokymų ir neteikiame konsultacijų apie interneto technologijas ir kompiuterijos žinias. Klientas privalo būti susipažinęs su užsakytų paslaugų specifika.

4. Atsarginės duomenų kopijos

Mes atliekame periodines atsargines duomenų kopijas. Kurios saugomos iki 14 dienų. Atstatant iš skirtingų dienų kopijų, kiekvienos dienos kopijos atstatymas laikomas atskiru atstatymo atveju. Atsarginių duomenų kopijų įkainiai skelbiami www.hostex.lt/hostingas svetainėje.

5. Web kodas ir taikomosios programos

Klientas privalo užtikrinti savalaikį programinio kodo atnaujinimą ir apsaugojimą nuo kenkėjiškų įsibrovimų.

6. Klientų duomenų perkėlimas iš kitų paslaugų teikėjų į „Hostex“ sistemas

Atskiru susitarimu mes galime padėti klientui perkelti jo svetainės duomenis iš kitų paslaugų teikėjų į „Hostex“ sistemas, pagal taikomą valandinį darbų įkainį.

7. Valdymo centras („Hostex“ savitarna)

Mes suteikiame klientui standartine interneto naršykle pasiekiamą paslaugų valdymo aplinką, kurioje klientas gali keisti nustatymus, kurti ir valdyti elektroninio pašto dėžutes, failus, valdyti kitas paslaugas, peržiūrėti naudojimo statistiką bei mokėjimų informaciją, užsakyti papildomas paslaugas.

8. Funkcionalumas ir galimybės

Klientas atsakingas už valdymo aplinkos teikiamų galimybių supratimą, jų teisingą naudojimą. Klientas privalo pats atlikti valdymo užduotis: kurti ir valdyti el. pašto dėžutes, vartotojus, tinklapius, tvarkyti failus. Mes suteiksime visą įmanomą dokumentaciją ir priėjimą prie „Hostex“ pagalbos puslapio: https://pagalba.hostex.lt.

9. Neskaičiuojamas duomenų srautas

Tinklapių talpinimo planai nėra skirti masiniams failų apsikeitimams. Mes neskaičiuojame duomenų srauto, tačiau neproporcingo serverinio kompiuterio resursų naudojimo atveju pasiliekame teisę klientui pasiūlyti pasirinkti paslaugos planą, atitinkantį resursų panaudojimo pobūdį. Pastebėję neproporcingą duomenų srautą, informuojame klientą ir pasiliekame teisę apriboti paslaugų veikimą.

10. Neproporcingas serverių resursų naudojimas

Mes pasiliekame teisę apriboti paslaugas, pastebėję kliento neproporcingą serverio resursų naudojimą, kurio veiksmai daro įtaką kitiems „Hostex“ klientams.

11. Svetainių talpinimo planus draudžiama naudoti:

11.1. nelegaliems turinio ir nepageidaujamiems (SPAM) laiškų siuntimams;
11.2. neatnaujintai, saugumo spragų turinčiai, netinkamai, nesaugiai sukonfigūruotai programinei įrangai;
11.3. intensyviai diskų posistemę apkraunančiai programinei įrangai;
11.4. intensyviai procesorių (CPU) apkraunančiai programinei įrangai;
11.5. intensyviai tinklą apkraunančiai programinei įrangai (paketų kiekis per sekundę, suminis pralaidumas);
11.6. programoms, kurios kaupia didėjančius kiekius nenaudojamų failų ir duomenų (neprižiūrimi laikinų failų katalogai, periodiškai netrinami log failai ir t.t.);
11.7. kenkėjiškai veiklai prieš kitas informacines sistemas;
11.8. Lietuvos Respublikos įstatymuose draudžiamai veiklai.

12. El. paštas

Mes triname el. laiškus, kurie aplanke „Šiukšlinė“ talpinami ilgiau nei 30 dienų.

Linux Cloud - Virtualių dedikuotų serverių aptarnavimo sąlygos

1.Diegimas ir paslaugos paleidimas
Mes įsipareigojame įdiegti ir paleisti virtualų dedikuotą serverį (VDS), suteikti jam dedikuotą IP adresą, užtikrinti VDS pasiekiamumą interneto ryšio kanalais.

2. Įranga
Mes įsipareigojame prižiūrėti ir užtikrinti aparatūrinės ir programinės įrangos, kurioje veikia VDS, veikimą. Mes stebėsime įrangą ir pastebėję gedimą užtikrinsime kiek įmanomai greitą sugedusios įrangos pakeitimą tvarkinga.

Mes atliekame VDS operacinės sistemos branduolio (kernel) atnaujinimus. Prieš atlikdami atnaujinimus kurie reikalauja serverio perkrovimo, informuosime ne vėliau kaip prieš 24 valandas. Mes informuojame įrangos kūrėjus apie kliento aptiktas klaidas mūsų naudojamoje programinėje įrangoje, tačiau neįsipareigojame informuoti kliento apie klaidų sprendimo būseną.

3. Žinios apie Informacines technologijas
Mes neteikiame konsultacijų apie informacines technologijas ir kompiuterijos žinias.

Mes konsultuojame VDS veikimo klausimais, tačiau neteikiame konsultacijų apie jame įdiegtą programinę įrangą. Klientas privalo kompetentingai administruoti užsakytą VDS serverį, užtikrinti VDS serverio saugumą, bei savalaikį programinės įrangos atnaujinimą.

4. Atsarginės duomenų kopijos
Mes atliekame periodines atsargines duomenų kopijas, kurios Saugomos iki 14 dienų.

Atsarginių duomenų kopijų įkainiai skelbiami http://www.hostex.lt/virtualus_dedikuoti_serveriai svetainėje.

5. Web kodas ir taikomosios programos
Klientas yra atsakingas už tinklapių programinio kodo ir kliento įdiegtų taikomųjų programų korektišką veikimą. Mes neatliekame klientų naudojamo turinio ar taikomųjų programų priežiūros ar derinimo, tai yra tik kliento ar jo paskirtų atsakingų asmenų atsakomybė.

6. Plesk licencija
Mes suteikiame nemokamą serverio valdymo įrankio licenciją, kurios dydis atitinka nuo užsakomo VDS serverio. Plesk licencijos galiojimas baigiasi nutraukus VDS serverio paslaugą.

7. Bylų apsikeitimo programinė įranga
VDS serveriuose draudžiama naudoti visą bylų apsikeitimui skirtą programinę įrangą (p2p, torrent, proxy ir kt.). Pastelėje tokios programinės įrangos naudojimą, mes pasiliekame sau teisę sustabdyti teikiamą paslaugą.

Mes pasiliekame teisę apriboti paslaugas, pastebėję kliento neproporcingą serverio resursų naudojimą, kurio veiksmai daro įtaką kitiems „Hostex“ klientams.

8. VDS serverius draudžiama naudoti:

8.1. nelegaliems turinio ir nepageidaujamiems (SPAM) laiškų siuntimams;
8.2. neatnaujintai, saugumo spragų turinčiai, netinkamai, nesaugiai sukonfigūruotai programinei įrangai;
8.3. intensyviai diskų posistemę apkraunančiai programinei įrangai;
8.4. intensyviai procesorių (CPU) apkraunančiai programinei įrangai;
8.5. intensyviai tinklą apkraunančiai programinei įrangai (paketų kiekis per sekundę, suminis pralaidumas);
8.6. programoms, kurios kaupia didėjančius kiekius nenaudojamų failų ir duomenų (neprižiūrimi laikinų failų katalogai, periodiškai netrinami log failai ir t.t.);
8.7. kenkėjiškai veiklai prieš kitas informacines sistemas;
8.8. Lietuvos Respublikos įstatymuose draudžiamai veiklai.

Linux Cloud Pro - Virtualių dedikuotų serverių su priežiūra aptarnavimo sąlygos

1. Diegimas ir paslaugos paleidimas

Mes įsipareigojame įdiegti, sukonfigūruoti ir paleisti svetainių talpinimo paslaugas, užtikrinti serverio pasiekiamumą interneto ryšio kanalais.

2. Įranga
Mes įsipareigojame prižiūrėti ir užtikrinti aparatūrinės įrangos, kurioje veikia paslauga, veikimą.

Mes įdiegiame standartines svetainių talpinimo paslaugas: WWW, PHP, Duomenų bazes, FTP, el. pašto serverį bei serverio valdymo įrankį. Užtikriname maksimalų programinės įrangos saugumą. Atsiradus saugumo atnaujinimams ne vėliau kaip per 30 dienų įdiegiame programinės įrangos atnaujinimus. Prieš atlikdami atnaujinimus kurie reikalauja serverio perkrovimo, informuojame ne vėliau kaip prieš 24 valandas.

3. Užklausų sprendimas
Linux Cloud PRO klientų užklausos yra sprendžiamos prioriteto tvarka. Priklausomai nuo užsakyto paslaugos plano, klientui suteikiamas VIP telefono numeris, pasiekiamas visą parą.

4. Paslaugų veikimas
Mes užtikriname standartinių paslaugų stebėseną, padedame diagnozuoti problemų priežastis ir bendradarbiaujame su turinio valdymo sistemos ar kitais programinės įrangos kūrėjais siekdami pagerinti paslaugos veikimą.

5. Atsarginės duomenų kopijos
Mes atliekame atsargines duomenų kopijas, kurios saugomos iki 14 dienų. Atsarginių duomenų kopijų įkainiai skelbiami http://www.hostex.lt/pro svetainėje.

6. Web kodas ir taikomosios programos
Klientas ar jo įpareigotas asmuo yra atsakingas už tinklapių programinio kodo ir kliento įdiegtų taikomųjų programų korektišką veikimą. Mes neatliekame klientų naudojamo turinio ar taikomųjų programų priežiūros, tačiau bendradarbiaujame optimizuodami svetainės veikimą. Papildomos programinės įrangos diegimo ir sistemos optimizavimo darbus galime atlikti suderinus su klientu už papildomą mokestį.

7. Duomenų perkėlimas
Mes padedame klientui perkeliant duomenis į serverį, tačiau neįsipareigojame to atlikti be svetainės kūrėjų pagalbos.

Domeno teikimo sąlygos

1. „Hostex“ vadovaudamasis Kliento užsakymu registruoja, perkelia ar pratęsia domeno galiojimą, Klientui jas užsakius ir sumokėjus nustatytą mokestį.

2. Klientui įvykdžius sutartą prievolę, kuri nurodyta sutartyje, „Hostex“ privalo išsiųsti Domenų Registrų centrui paraišką dėl Domeno įregistravimo/pratęsimo.

3. Ne vėliau kaip likus 14 (keturiolikai) dienų iki Domeno palaikymo pabaigos, informuoti klientą nurodytu el. paštu kartu išsiunčiant išankstinę sąskaitą.

4. Sutikti ir nepažeisti Domeno registravimo reglamentų, sąlygų bei tvarkos (Klientas turi teisę su atitinkamų Domenų registravimo sąlygomis susipažinti pats arba konsultuodamasis su Paslaugos teikėju).

5. Klientas prisiima visą atsakomybę kilus ginčytiniems klausimams dėl Domeno naudojimo teisėtumo.

6. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Domeno naudojimą, sumokėtos įmokos už Domeno registravimą/pratęsimą nėra grąžinamos.

7. Domenų naudojimą reglamentuoja procedūriniai reglamentai, kurie nurodyti prie kiekvieno domeno http://www.hostex.lt/domenai svetainėje.