Paslaugų aptarnavimo sąlygosSvetainių talpinimo aptarnavimo sąlygos

1.Diegimas ir paslaugos paleidimas

Mes įsipareigojame suteikti erdvę tinklapio talpinimui, užsakymo metu nurodytų funkcijų veikimą, užtikrinti patalpinto tinklapio pasiekiamumą interneto ryšio kanalais.

2. Aparatūrinė įranga

Mes įsipareigojame prižiūrėti ir užtikrinti aparatūrinės ir programinės įrangos, kurioje veikia tinklapis, veikimą, išskyrus nemokamas programas, kurioms taikomos sąlygos nurodytos 6 skyriuje. Mes stebėsime įrangą ir pastebėję gedimą užtikrinsime kiek įmanomai greitą sugedusios įrangos pakeitimą tvarkinga. Mes turime sudarę aptarnavimo sutartis su aparatūros pardavėjais ir galėsime pakeisti bet kurį sugedusį komponentą maksimaliai greitai.

3. Programinė įranga

Mes stengsimės užtikrinti maksimalų programinės įrangos saugumą ir išvengti saugumo spragų. Privalome naudoti pačias stabiliausias programinės įrangos versijas tam, kad mūsų teikiama paslauga būtų maksimaliai saugi ir kokybiška. Dėl to mūsų naudojamos programinės įrangos versijos ne visada gali būti pačios naujausios. Atsiradus saugumo spragoms mes atliekame programinės įrangos atnaujinimus, išskyrus nemokamas programas, kurių aptarnavimas aprašytas 6 skyriuje. Mes turime palaikymo sutartis su programinės įrangos teikėjais, dėl to galime maksimaliai greitai išspręsti klaidas ar pašalinti nesklandumus.

4. Žinios apie Internet technologijas

Mes nevykdome mokymų ir neteikiame konsultacijų apie interneto technologijas ir kompiuterijos žinias. Klientas privalo būti susipažinęs su užsakytų paslaugų veikimo principais, šią informaciją gali rasti internete bei „Hostex“ pagalbos svetainėje adresu http://pagalba.hostex.lt.

5. Duomenų kopijos ir duomenų atstatymas

Mes atliekame periodines atsargines duomenų kopijas, kurias naudotume aparatūrinės įrangos gedimo atveju. Saugomos kasdienės paskutinių dviejų savaičių duomenų kopijos. Klientas gali naudoti ir savo būdus atlikdamas svarbių duomenų atsargines kopijas. Pabrėžiame – laiku atlikta ir nuolat atnaujinama duomenų kopija gali užkirsti kelią didelėms problemoms!

Svetainių talpinimo duomenų atstatymas iš atsarginių kopijų apmokestinamas 14.48 € už kiekvieną atstatymo atvejį. Atstatant iš skirtingų dienų kopijų, kiekvienos dienos kopijos atstatymas laikomas atskiru atstatymo atveju.

6. Nemokamos tinklo programos (angl. web applications)

Valdymo centre suteikiame galimybę keliais mygtuko paspaudimais įdiegti populiariausias atviro kodo tinklo programas. Šios programos suteikiamos tokios kokias pateikė jų kūrėjai, mes negarantuojame jų korektiško veikimo, neįsipareigojame taisyti klaidų ar tobulinti. Periodiškai atnaujiname programų versijas programų talpykloje, tačiau versijos nebūtinai bus pačios naujausios. Įdiegus tinklo programą, ji bus įkopijuota į tiklapio talpinimo erdvę. Įdiegtos programos versijos atnaujinimas nebūtinai bus automatiškai įmanomas Valdymo centro pagalba.

7. Web kodas ir taikomosios programos

Klientas yra atsakingas už tinklapių programinio kodo ir kliento įdiegtų taikomųjų programų korektišką veikimą. Mes neatliekame klientų naudojamo turinio ar taikomųjų programų priežiūros ar derinimo, tai yra tik kliento ar jo paskirtų atsakingų asmenų atsakomybė. Mes nediegiame nestandartinės programinės įrangos kliento prašymu.

8. Kliento duomenų perkėlimas iš kitų „Hostex“ teikiamų paslaugų ir sistemų

Atskiru susitarimu mes galime padėti klientui perkelti jo duomenis bei duomenų bazes iš kitų „Hostex“ sistemų paslaugos perkėlimo metu. Tačiau mes neužtikriname, kad kliento programinis kodas ar taikomosios programos po perkėlimo veiks naujajame serveryje. Klientui gali prireikti kreiptis į programinio kodo kūrėjus ar taikomųjų programų atstovus jei reiktų atlikti korekcijas.

9. Valdymo centras

Mes suteikiame klientui standartine interneto naršykle pasiekiamą paslaugų valdymo aplinką, kurioje klientas gali keisti nustatymus, kurti ir valdyti elektroninio pašto dėžutes, failus, valdyti kitas paslaugas, peržiūrėti naudojimo statistiką bei mokėjimų informaciją, užsakyti papildomas paslaugas.

10. Klaidos ir pageidavimai

Mes įsipareigojame perduoti pranešimus apie visas kliento aptiktas klaidas mūsų naudojamoje programinėje įrangoje bei pasiūlymus naujoms funkcijoms įrangos kūrėjams (Parallels Inc). Mes tik persiųsime kliento užklausas trečiai šaliai, tačiau neįsipareigojame informuoti kliento apie klaidų sprendimo būseną ar visos komunikacijos tarp kliento ir trečiosios šalies persiuntimo.

11. Funkcionalumas ir galimybės

Klientas atsakingas už valdymo aplinkos teikiamų galimybių supratimą, jų teisingą naudojimą. Klientas privalo pats atlikti valdymo užduotis: kurti ir valdyti el. pašto dėžutes, vartotojus, tinklapius, tvarkyti failus. Mes suteiksime visą įmanomą dokumentaciją ir priėjimą prie „Hostex“ pagalbos puslapio: http://pagalba.hostex.lt.

12. Elektroninio pašto konfigūravimas

Mes pateiksime instrukcijas kaip konfigūruoti dažniausiai pasitaikančias elektroninio pašto programas tam, kad gauti ir išsiųsti laiškus. Mes neteikiame mokymų tinklapių talpinimo klausimais. Informaciją kaip naudotis elektroninio pašto programomis ar konfigūruoti papildomus nustatymus – apsaugą nuo šiukšlių, filtravimo taisykles ar panašiai klientas gali rasti internete arba „Hostex“ pagalbos puslapyje: http://pagalba.hostex.lt.

13. „Hostex“ pagalbos puslapis

Mes įsipareigojame nuolat atnaujinti dažniausiai užduodamų klausimų sąrašą „Hostex“ pagalbos svetainėje http://pagalba.hostex.lt.

14. "Beta" versijos paslaugų planai

"Beta" versijos paslaugų planai gali būti teikiami su mažesniu funkcionalumu, negu kiti paslaugos planai. "Beta" paslaugų funkcionalumo apribojimus mes pateikiame prie atitinkamos paslaugos aprašymo ir prieš užsakant paslaugą siūlome ją išmėginti.

15. Tinklapių kūrimo įrankis "„Hostex“ Pica"

Tinklapių kūrimo įrankis "„Hostex“ Pica" yra suteikiamas klientams nemokamai toks, koks yra. Neįsipareigojame atstatyti pamestų bandomųjų tinklapių kodų, taip pat neprisiimame atsakomybės už dingusią informaciją kol tinklapio turinys nebuvo įkeltas į „Hostex“ hostingo serverį. Dizaino šablonai suteikiami tokie kokie yra, nekeičiame jų pagal klientų poreikius, taip pat nekonsultuojame klientų tinklapių dizaino ir kūrimo klausimais. Galimybės "„Hostex“ Pica" tinklapius įkelti į kitų hostingo tiekėjų serverius nėra.

16. Neribotas duomenų srautas

Tinklapių talpinimo planai nėra skirti masiniams failų apsikeitimams. Mes neskaičiuojame duomenų srauto, tačiau neproporcingo serverinio kompiuterio resursų naudojimo atveju pasiliekame teisę klientui pasiūlyti pasirinkti paslaugos planą, atitinkantį resursų panaudojimo pobūdį. Pastebėję neproporcingą serverinio kompiuterio resursų naudojimą, įtakojantį serverio darbą, mes informuosime klientą.

VDS aptarnavimo sąlygos

1.Diegimas ir paslaugos paleidimas

Mes įsipareigojame įdiegti ir paleisti virtualų dedikuotą serverį (VDS) fiziniame serveryje „Hostex“ duomenų centre su Parallels Plesk Control Panel valdymo įrankiu, suteikti jam dedikuotą IP adresą, užtikrinti VDS pasiekiamumą interneto ryšio kanalais.

2. Aparatūrinė įranga

Mes įsipareigojame prižiūrėti ir užtikrinti aparatūrinės įrangos, kurioje veikia VDS, veikimą. Mes stebėsime įrangą ir pastebėję gedimą užtikrinsime kiek įmanomai greitą sugedusios įrangos pakeitimą tvarkinga. Mes turime sudarę aptarnavimo sutartis su aparatūros pardavėjais ir galėsime pakeisti bet kurį sugedusį komponentą maksimaliai greitai.

3. Programinė įranga

Mes įdiegsime operacinę sistemą ir standartines programas bei jums pageidaujant Plesk valdymo įrankį. Stengsimės užtikrinti maksimalų programinės įrangos saugumą ir išvengti saugumo spragų. Tačiau mūsų naudojamos programinės įrangos versijos ne visada gali būti pačios naujausios, nes privalome užtikrinti stabilų paslaugų veikimą. Atsiradus saugumo spragoms mes atliekame VDS operacinės sistemos branduolio (kernel) atnaujinimus. Prieš atlikdami atnaujinimus kurie reikalauja serverio perkrovimo, informuosime ne vėliau kaip prieš 24 valandas.

4. Žinios apie Internet technologijas

Mes nevykdome mokymų ir neteikiame konsultacijų apie interneto technologijas ir kompiuterijos žinias. Klientas privalo būti susipažinęs su elektroninio pašto, FTP, DNS veikimo principais, šią informaciją gali rasti internete bei „Hostex“ pagalbos svetainėje adresu http://pagalba.hostex.lt.

5. Paslaugų veikimas

VDS aktyvavimo metu mes įsipareigojame paruošti standartines paslaugas (services) ir užtikrinti jų standartinį veikimą. Tačiau mes negalime užtikrinti korektiško paslaugų veikimo jei klientas atlieka pakeitimus paslaugos konfigūracijoje ar sisteminiuose failuose. Kliento prašymu mes galime diagnozuoti paslaugos būseną. Klientui pageidaujant, galime atstatyti VDS į standartinę konfigūraciją, tačiau privalu žinoti, kad tokiu atveju dingsta VISI DUOMENYS ir nustatymai. Duomenų kopijų darymas ir aktualios kopijos atnaujinimas yra kliento pareiga.

6. Duomenų kopijos ir duomenų atstatymas

Mes atliekame periodines atsargines duomenų kopijas, kurias naudotume aparatūrinės įrangos gedimo atveju. Saugomos kasdienės paskutinių dviejų savaičių duomenų kopijos. Mes suteikiame galimybę daryti VDS ir Plesk duomenų ir nustatymų kopijas parsisiunčiant duomenis į savo kompiuterį. Klientas gali naudoti ir savo būdus atlikdamas svarbių duomenų atsargines kopijas. Pabrėžiame – laiku atlikta ir nuolat atnaujinama duomenų kopija gali užkirsti kelią didelėms problemoms!

VDS duomenų atstatymas iš atsarginių kopijų apmokestinamas 14.48 € už kiekvieną atstatymo atvejį. Atstatant iš skirtingų dienų kopijų, kiekvienos dienos kopijos atstatymas laikomas atskiru atstatymo atveju.

7. Web kodas ir taikomosios programos

Klientas yra atsakingas už tinklapių programinio kodo ir kliento įdiegtų taikomųjų programų korektišką veikimą. Mes neatliekame klientų naudojamo turinio ar taikomųjų programų priežiūros ar derinimo, tai yra tik kliento ar jo paskirtų atsakingų asmenų atsakomybė. Smulkioms problemoms spręsti suteikiame 15 minučių per mėnesį nemokamo sistemos administravimo (išskyrus planui VD-XS). Nemokamas sistemos administravimo laikas neskaidomas ir nekaupiamas.

8. Klaidos ir pageidavimai

Mes įsipareigojame perduoti pranešimus apie visas kliento aptiktas klaidas mūsų naudojamoje programinėje įrangoje bei pasiūlymus naujoms funkcijoms programinės įrangos kūrėjams (Parallels Inc). Mes persiųsime kliento užklausas trečiai šaliai, tačiau neįsipareigojame informuoti kliento apie klaidų sprendimo būseną ar persiųsti visos komunikacijos tarp kliento ir trečiosios šalies.

9. Elektroninio pašto konfigūravimas

Mes pateiksime instrukcijas kaip konfigūruoti dažniausiai pasitaikančias elektroninio pašto programas tam, kad gauti ir išsiųsti laiškus. Mes negalime kliento apmokyti kaip naudotis elektroninio pašto programomis ar konfigūruoti papildomus nustatymus – apsaugą nuo šiukšlių, filtravimo taisykles ar panašiai. Šią informaciją klientas gali rasti internete arba „Hostex“ pagalbos puslapyje: http://pagalba.hostex.lt.

10. „Hostex“ pagalbos puslapis

Mes nuolat atnaujinsime dažniausiai užduodamų klausimų sąrašą „Hostex“ pagalbos svetainėje http://pagalba.hostex.lt.

11. Plesk Control Panel

Diegimas
Jums pageidaujant į VDS serverį mes įdiegsime Plesk Valdymo įrankį (tik CentOS serveriuose, Debian serveriai teikiami be Plesk įrankio). Mes užtikrinsime kad Plesk veiktų korektiškai vos įdiegtas. Jei Jūs sugadinsite Plesk nustatymus ar konfiguraciją, mes galėsime įdiegti Plesk iš naujo. Turėkite omenyje, kad tokiu atveju dingtų visi įvesti duomenys. Dėl to rekomenduojame periodiškai atlikti duomenų atsargines kopijas.

Versijų atnaujinimas
Mes galime atnaujinti Plesk versiją Jūsų VDS serveryje. Jeigu paaiškėtų kad versiją reikia atnaujinti dėl nustatytos saugumo spragos, mes pasistengsime kuo skubiau jus informuoti apie atnaujinimą.

Plesk licencija
Mes užtikrinsime kad Jums būtų suteikta legali ir veikianti Plesk licencija. Jei licencija taptų nefunkcionalia, mes įsipareigojame kiek įmanoma greitai suteikti naują veikiančią licenciją.

Palaikymas
Plesk licencija suteikia teisę nemokamai pildyti užklausas Parallels pagalbos svetainėje. Jūs gausite komercinį Plesk palaikymą.

Naudojimas
Klientas įsipareigoja naudoti programinę įrangą pagal dokumentaciją bei sistemos pagalbos failus. Konfigūruoti serverį, kurti Plesk klientus ir domenus yra kliento atsakomybė.

Duomenų perkėlimas
Klientas atsakingas už duomenų perkėlimą į Plesk sistemą. Mes galime padėti įkelti duomenis į paruoštą tinklapiui erdvę, tačiau neįsipareigojame kad perkėlus svetainė funkcionuos korektiškai.

12. Sistemos saugumas

Sistemos saugumo sumetimais mes ribojame prisijungimą prie SSH ir FTP tokiu principu: prisijungus daugiau negu 3 kartus per minutę, tolesni prisijungimai blokuojami 1 minutę. Klientui pageidaujant, šį ribojimą galime panaikinti.

13. Bylų apsikeitimo programinė įranga

VDS serveriuose draudžiama naudoti visą bylų apsikeitimui skirtą programinę įrangą (p2p, torrent, proxy ir kt.). Pastebėje tokios programinės įrangos naudojimą, mes pasiliekame sau teisę sustabdyti teikiamą paslaugą.

 

Profesionalaus hostingo aptarnavimo sąlygos

1. Diegimas ir paslaugos paleidimas

Mes įsipareigojame įdiegti, sukonfigūruoti ir paleisti svetainių talpinimo paslaugas atskirame serveryje „Hostex“ duomenų centre, užtikrinti serverio pasiekiamumą interneto ryšio kanalais.

2. Techninė įranga
Mes įsipareigojame prižiūrėti ir užtikrinti aparatūrinės įrangos, kurioje veikia paslauga, veikimą. Mes stebime įrangą ir pastebėję gedimą užtikriname kiek įmanoma greitą sugedusios įrangos pakeitimą tvarkinga. Turime sudarę aptarnavimo sutartis su įrangos tiekėjais ir galime pakeisti bet kurį sugedusį komponentą maksimaliai greitai.

3. Programinė įranga
Mes įdiegiame standartines svetainių talpinimo paslaugas: WWW, PHP, MySQL, FTP, el. pašto serverį bei Plesk valdymo įrankį. Užtikriname maksimalų programinės įrangos saugumą. Atsiradus saugumo atnaujinimams ne vėliau kaip per 30 dienų įdiegiame programinės įrangos atnaujinimus. Prieš atlikdami atnaujinimus kurie reikalauja serverio perkrovimo, informuojame ne vėliau kaip prieš 24 valandas.

4. Konsultacijos ir pagalba
Mes konsultuojame paslaugos užsakovą: elektroniniu paštu pagalba@hostex.lt, telefonu (+370 5) 2715305, bei suteikiame papildomą informaciją žinyne adresu http://pagalba.hostex.lt.

5. Paslaugų veikimas
Mes užtikriname standartinių paslaugų veikimą, diagnozuojame problemų priežastis ir bendradarbiaujame su turinio valdymo sistemos ar kitais programinės įrangos kūrėjais siekdami pagerinti paslaugos veikimą.

6. Duomenų kopijos ir duomenų atstatymas
Mes atliekame atsargines duomenų kopijas, kurias naudotume įrangos gedimo atveju arba klientui pageidaujant. Atsarginės kopijos yra saugomos iki 14 dienų senumo ir suteikiamas vienas nemokamas atstatymas per mėnesį

7. Web kodas ir taikomosios programos
Klientas ar jo įpareigotas asmuo yra atsakingas už tinklapių programinio kodo ir kliento įdiegtų taikomųjų programų korektišką veikimą. Mes neatliekame klientų naudojamo turinio ar taikomųjų programų priežiūros, tačiau bendradarbiaujame optimizuodami duomenų bazes. Papildomos programinės įrangos diegimo ir sistemos optimizavimo darbus galime atlikti suderinus su klientu už papildomą mokestį.

8. Elektroninio pašto konfigūravimas
Mes pateikiame instrukcijas kaip konfigūruoti dažniausiai pasitaikančias elektroninio pašto programas tam, kad gauti ir išsiųsti laiškus. Apmokome klientą valdyti el. pašto dėžutes.

9. Duomenų perkėlimas
Mes bendradarbiaujame su klientu perkeliant duomenis į serverį, tačiau užtikinti korektišką svetainės veikimą gali tik svetainės kūrėjai arba ją prižiūrintys asmenys.

10. Sistemos saugumas
Mes įdiegiame į serverį standartines saugumo priemones: apsaugą nuo virusų, el.pašto šiukšlių, ugniasienę. Klientui pageidaujant galime pakeisti šių priemonių nustatymus. Periodiškai atliekame log failų analizę siekdami užtikrinti maksimalų saugumą.

Bizmail aptarnavimo sąlygos

Teikdami BizMail paslaugą, mes siekiame, kad klientų įspūdžiai naudojantis paslauga būtų kuo geriausi. Atsižvelgdami į tai, mes sudarėme paslaugos teikimo sąlygas, kurios įpareigoja mus, „Hostex“, teikti kokybiškas paslaugas, o Jus, klientą, įpareigoja korektiškai naudotis paslauga.

„Hostex“ įsipareigojimai

„Hostex“ įsipareigojimai

1. Paslaugos teikimas
Mes įsipareigojame teikti Bizmail el. pašto paslaugą, veikiančią Microsoft Exchange Server pagrindu ir suteikiančia įmonėms ir asmenims galimybę naudoti el. pašto dėžutes korespondencijos ir produktyvumo tvarkymo tikslais.
2. Administravimas
Paslaugos administravimui suteikiama Bizmail savitarnos aplinka, kuri suteikia galimybę kurti el. pašto dėžutes, keisti jų nustatymus, valdyti el. pašto filtrus ir kitas paslaugos savybes. Mes suteisime prisijungimo duomenis prie Bizmail savitarnos aplinkos Jūsų deleguotam administratoriui.
3. Užklausų aptarnavimas
Mes priimsime ir aptarnausime el. paštu, telefonu bei pagalbos svetainėje gaunamas užklausas iš įmonės deleguoto administratoriaus. Mes neįsipareigojame teikti aptarnavimo kitiems įmonės darbuotojams.
4. Kokybės garantija
Mes užtikrinsime kad paslaugos veiktų kokybiškai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Įsipareigojame jog paslaugos veiks visada, išskyrus planuotus profilaktikos darbus. Jei negalėsime užtikrinti paslaugos veikimo, įsipareigojame sumažinti einamojo mėnesio mokestį už BizMail paslaugas. Paslauga laikoma neveikiančia kai Jūs negalite gauti ir išsiųsti laiškų dėl mūsų techninės įrangos gedimų arba kai neveikia kuri nors esminė paslaugos dalis. Profilaktikos darbai bus vykdomi tarp 22:00 ir 06:00 val. Lietuvos laiku arba savaitgalio ar švenčių dienomis įspėjus klientą el.paštu ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki profilaktikos darbų pradžios. Jei paslauga neveiks ilgiau nei penkias darbo valandas iš eilės, Jūs galite reikalauti nemokėti BizMail paslaugų einamojo mėnesio mokesčių. Jei neveikia tik dalis pašto dėžučių ar sutrikimas yra trumpesnis nei penkios valandos, einamojo mėnesio mokestis gali būti mažinamas proporcingai sutrikimo dydžiui. Paslaugos neveikimas pradedamas skaičiuoti nuo to momento kai klientas informuoja mus apie paslaugos sutrikimus.
5. Duomenų saugumasPaslaugos teikimui naudojami serveriai yra talpinami „Hostex“ duomenų centre. Duomenų centre yra įdiegta vaizdo stebėjimo sistema, jį visą parą saugo ginkluota apsaugos tarnyba. Duomenų centre užtikrinamas elektros energijos tiekimo, šaldymo sistemų bei ryšio kanalų dubliavimas, įdiegta gesinimo dujomis sistema. Sistemų veiklą įsipareigojame stebėti visą parą ir prireikus nedelsdami reaguoti į sutrikimus. Mes įsipareigojame kasdien daryti atsargines duomenų kopijas ir užtikrinti kad prireikus būtų galima jas atstatyti ne ilgiau kaip per keturias darbo valandas. Taip pat įsipareigojame ne rečiau kaip kas tris mėnesius atnaujinti programinę įrangą. Mes atliksime visus veiksmus kurie priklauso nuo mūsų kad užtikrintume kliento duomenų saugumą, tačiau negalime užtikrinti kad paslauga niekada nesutriks ir bus visiškai saugi. Įspėjame, jog dėl Interneto ryšio specifikos ir grėsmių užtikrinti absoliutaus paslaugos saugumo neįmanoma ir kad klientas turi pats nuspręsti ar ši paslauga yra tinkama jo verslo poreikiams.
6. Antivirusinė apsauga Bizmail paslaugoje naudojama kelių lygių antivirusinė apsauga. Laiškai užkrėsti virusais ištrinami automatiškai ir nėra saugomi. Mes įsipareigojame atlikti apsauga tik nuo tokių virusų, kuriuos nustato mūsų naudojama antivirusinė programinė įranga, kurią mes įsipareigojame savalaikiai atnaujinti.
7. El. pašto žinutės dydisBizmail paslauga leidžia siųsti ir gauti laiškus ne didesnius negu 50 MB.

Kliento įsipareigojimai
Jūs įsipareigojate naudotis Bizmail paslauga pagal žemiau išvardintas korektiško naudojimo sąlygas. Mes pasiliekame teisę nepristatyti laiškų, išsiųstų pažeidžiant šias sąlygas arba kitais būdais apriboti paslaugos naudojimą.

1. Paslaugos administravimas
El. pašto dėžučių kurimas, nustatymų ir kitų paslaugos savybių keitimas atliekami jūsų deleguoto administratoriaus Bizmail savitarnos aplinkos pagalba. Jūs esate atsakingi už visus pakeitimus atliktus Bizmail savitarnos pagalba.
2. SlaptažodžiaiJūs atsakote už Bizmail savitarnos ir el. pašto dėžučių prisijungimo duomenų konidencialumą. Mes rekomenduojame slaptažodžiuose naudoti didžiasias, mažasias raides, skaičius ir kitus simbolius.
3. Masinių laiškų siuntimasJūs įsipareigojate nesiųsti masinių laiškų naudodami Bizmail paslaugą arba pasinaudodami trečių šalių įrankiais ar paslaugomis jei kaip gavėjo ar siuntėjo adresas nurodomas BizMail paslaugos aptarnaujamas el.pašto adresas. Mes laikome, kad laiškas, siunčiamas daugiau nei dviems šimtams (200) adresatų yra masinis laiškas.Laiškai, siunčiami į dėžutes, kurių galūnė (domenas) yra toks pats kaip BizMail paslaugos aptarnaujamos dėžutės, nėra laikomi masiniais laiškais.
4. Nepageidaujamų laiškų siuntimasJūs įsipareigojite nenaudoti BizMail paslaugos reklaminio pobūdžio laiškų siuntimui, neturėdami laiško gavėjo sutikimo.
5. El. pašto dėžutės dydis El. pašto dėžutei pasiekus dydžio limitą el. pašto laiškai į ją nepristatomi. Jūs atsakingas už tinkamų el. pašto dėžutės limitų nustatymą, nereikalingų laiškų ištrynimą arba savalaikį papildomos disko vietos užsakymą.
6. Microsoft Outlook programa Mes suteikiame Microsoft Outlook 2007 programa ir produkto (licencijos) raktą, aktyvuojantį programą. Šis produkto raktas skirtas išskirtinai Jūsų naudojimui paslaugos teikimo laikotarpiu. Jūs esate atsakingas dėl galimai netinkamo šio produkto rakto panaudojimo ir turite imtis visų priemonių jo saugumui užtikrinti.